,

കുരങ്ങന്മാർ വളർത്തിയ പെൺകുട്ടി

വാനരന്മാര്‍ വളര്‍ത്തിയ പെണ്‍കുട്ടിയെ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ വനത്തില്‍ നിന്നും കണ്ടെത്തി. കാഴ്ചയില്‍ എട്ടുവയസ്സ് തോന്നിക്കും.ഉത്തര്‍പ്രദേശില കട്ടാര്‍നിയാഗട്ട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തില്‍ നിന്നാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച പെണ്‍കുട്ടി കുരങ്ങന്മാരുടെതിന് സമാനമായ അംഗചലനങ്ങളാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. മനുഷ്യരോട് ഇടപഴകുന്നതും ഭയപ്പാടോടു കൂടിയാണ്.

Girl Raised by monkeys

What do you think?

-2 points
Upvote Downvote

Total votes: 2

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 2

Downvotes percentage: 100.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *