,

വനിതാ കമ്മിഷൻ കേസെടുത്താൽ പി സി മുണ്ടിൽ മുള്ളുമെന്ന് കരുതിയോ അച്ചായന്‍റെ മാസ്സ് മറുപടി കാണാം

വനിതാ കമ്മിഷൻ കേസെടുത്താൽ പി സി മുണ്ടിൽ മുള്ളുമെന്ന് കരുതിയോ ഇത് ഐറ്റം വേറെയാ മക്കളെ….. തനിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത വനിതാ കമ്മീഷന് മറുപടിയുമായി പി.സി ജോര്‍ജ്ജ്. മട്ടന്നൂരിലെ അക്രമം, കോട്ടയം ഭാരത് ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരന്റെ നഴ്‌സുമാരോടുള്ള അശ്ലീലപ്രദര്‍ശനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ നടപടിയെടുക്കാന്‍ കമ്മീഷന് കഴിയാത്തതെന്തെന്നും പിസി ജോര്‍ജ്ജ്. വനിതാകമ്മീഷന്‍ വിളിക്കുന്നത് കാത്തിരിക്കുന്നതായും ജോര്‍ജ്ജ്…..

പൂഞ്ഞാർ ആശാൻ പി സി ജോർജ് 发布于 2017年8月12日

വനിതാ കമ്മിഷൻ കേസെടുത്താൽ പി സി മുണ്ടിൽ മുള്ളുമെന്ന് കരുതിയോ അച്ചായന്‍റെ മാസ്സ് മറുപടി കാണാം

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%